zmiany prawne w przepisach ubezpieczeniowych

Zmiany w przepisach ubezpieczeniowych

Bezpieczeństwo to wartość za którą jesteśmy w stanie zapłacić każde pieniądze, niezależnie jak dużo by nas to nie wynosiło pragniemy czuć spokój siedząc na kanapie i nie przejmując się, że gdy złamiemy nogę nie będziemy mieli za co żyć. Po to własnie wybieramy ubezpieczenia. Towarzyszą nam na wielu etapach naszego życia. Zaczynając od lat szkolnych, przechodząc poprzez studia, kończąc na pracy zawodowej. Dzięki nim czujemy się bezpieczniejsi i mamy gwarancja, że w pewnym momencie, gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku możemy liczyć na pieniądze, które pomogą nam w pokryciu kosztów leczenia i rehabilitacji.

Ubezpieczenia są więc gwarancją naszego bezpieczeństwa w życiu codziennym, tak samo jak poduszki powietrzne w samochodzie czy alarm przeciwpożarowy. Obecnie bardzo dużym zmianom uległy przepisy które dotyczą funkcjonowania firm ubezpieczeniowych oraz sposobów w jakich wydają one decyzję i oferują ubezpieczenia. Zmianom ulegają kwestie związane z pracownikami ubezpieczalni oraz metodami przyznawania odszkodowań. Ustawa ta nakłada nowe obowiązki na ubezpieczycieli z zakresu informacji i oferowania polis ubezpieczeniowych.

Po wprowadzeniu zmian ubezpieczyciel ma obowiązek przekazywać klientowi wszelkie informacje dotyczące jego działalności, bez jakichkolwiek opłat w formie elektronicznej oraz papierowej.Ubezpieczyciel musi dobierać umowy i oferty handlowe tak aby były jak najbardziej dopasowane do potrzeb klienta, nie może przy tym oferować innych umów, argumentując to innymi korzyściami. Zadaniem tych przepisów jest ograniczenie występowania zjawiska dezinformacji wśród zainteresowanych, a co za tym idzie oferowaniem przez ubezpieczycieli umów które nie tylko są niekorzystne i niepraktyczne, ale również zmuszają klientów do płacenia zawyżonych składek.

Nowe przepisy regulują również kwestie związane z opłatami, w taki sposób aby były one przejrzyste, korzystne oraz nie występowały żadne ukryte koszty. Wszelkie te kwestie prawne sprawiają, że nie występuje zjawisko oszust ubezpieczeniowych a sama branża jest o wiele lepiej kontrolowana przez organy państwowe. Ponadto prowadzonych jest wiele prac nad dalszymi usprawnieniami związanymi z prawem ubezpieczeniowym. Wszystko po to by nie występował konflikt pomiędzy ubezpieczycielami a osobami ubezpieczający mi się i aby zarówno jedni jak i drudzy osiągali swoje zyski.

Ubezpieczyciel musi dobierać umowy i oferty handlowe tak aby były jak najbardziej dopasowane do potrzeb klienta, nie może przy tym oferować innych umów, argumentując to innymi korzyściami. Zadaniem tych przepisów jest ograniczenie występowania zjawiska dezinformacji wśród zainteresowanych, a co za tym idzie oferowaniem przez ubezpieczycieli umów które nie tylko są niekorzystne i niepraktyczne, ale również zmuszają klientów do płacenia zawyżonych składek.

Nowe przepisy regulują również kwestie związane z opłatami, w taki sposób aby były one przejrzyste, korzystne oraz nie występowały żadne ukryte koszty. Wszelkie te kwestie prawne sprawiają, że nie występuje zjawisko oszust ubezpieczeniowych a sama branża jest o wiele lepiej kontrolowana przez organy państwowe. Ponadto prowadzonych jest wiele prac nad dalszymi usprawnieniami związanymi z prawem ubezpieczeniowym. Wszystko po to by nie występował konflikt pomiędzy ubezpieczycielami a osobami ubezpieczający mi się i aby zarówno jedni jak i drudzy osiągali swoje zyski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.