KOMUNIKACYJNE  
Szeroka oferta ubezpieczeń dla posiadaczy pojazdów. Właściciel samochodu może wybrać ochronę spośród kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych. Oprócz obowiązkowego OC polisę można rozszerzyć o dodatkowe ubezpieczenia: Auto Casco (AC) / następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) / koszty leczenia po nieszczęśliwym wypadku (NW) / Assistance / szyby / opony / ochronę prawną / bagaż / inne.
   
MIESZKAŃ I DOMÓW  
Szeroka oferta kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych przeznaczona dla właścicieli domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, mieszkań – także dla tych, którzy wynajmują mieszkanie lub dom. Można ubezpieczyć również dom w budowie i pod kredyt (cesja). Ubezpieczenie chroni między innymi przed zalaniem, pożarem, kradzieżą, awarią sprzętu oraz od najbardziej nieprzewidywalnych zdarzeń.
   
ZDROWOTNE  

Oferty umożliwiające dostęp do opieki zdrowotnej, lekarzy specjalistów, bez skierowania, badań laboratoryjnych itp.

 

   
NA ŻYCIE INDYWIDUALNE  
Wyróżniają się wysokimi sumami ubezpieczenia, niedostępnymi w wariantach grupowych. Indywidualne ubezpieczenie na życie może objąć ochroną życie i zdrowie ubezpieczonego. Klient sam decyduje o wysokości sumy ubezpieczenia i zakresie ochrony.
   
NA ŻYCIE GRUPOWE  
Otwarte ubezpieczenia grupowe dedykowane są dla osób i ich bliskich, które poszukują zabezpieczenia finansowego w trudnych sytuacjach życiowych: choroby, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu, leczenia operacyjnego i innych. Zamknięte ubezpieczenia grupowe dedykowane dla właścicieli i pracowników zakładów pracy, którzy chcą zapewnić sobie i swoim rodzinom ochronę życia i zdrowia w trudnych sytuacjach życiowych.
   
SZKOLNE  
Oferta dedykowana dla uczniów szkół podstawowych, średnich, uczelni wyższych, także dla dzieci uczęszczających do żłobków, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych. Opiekun prawny dokonuje wyboru ochrony spośród kilku dostępnych wariantów. W zakres ochrony wchodzą także zajęcia sportowe typu sks i uks.
   
TURYSTYCZNE  
Ubezpieczenie turystyczne jest przeznaczona dla osób, które często podróżują w ciągu roku lub wyjeżdżają na krótki czas. Ubezpieczenie turystyczne pokrywa koszty leczenia za granicą w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. W ramach ubezpieczenia dostępny jest pakiet assistance, który gwarantuje między innymi: pokrycie kosztów poszukiwań ratownictwa górskiego i morskiego, transportu medycznego, pomoc w przypadku utraty lub kradzieży dokumentów i inne. Karta EKUZ nie zapewni pełnej ochrony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
   
DLA FIRM  
Ubezpieczenia dla firm to ochrona, która pozwoli zabezpieczyć mienie firmy na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, między innymi: kradzieży, włamania, pożaru, zalania i aktów wandalizmu. Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o odpowiedzialność cywilną, która zapewnia bezpieczeństwo i ochronę w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej oraz chroni przed poważnymi konsekwencjami finansowymi.
   
FINANSOWE  
Przeznaczone dla osób, które wolą opłacić składki za ubezpieczenie w dogodnych ratach. Minimum formalności i umowa od ręki to dodatkowe atuty.
   
USŁUGI PRAWNE  
To ubezpieczenie, które ochroni Ciebie w razie nieprzewidzianych zdarzeń, zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Polisa pokrywa koszty adwokata, koszty sądowe, umożliwia konsultowanie istotnych spraw życia codziennego z doświadczonym prawnikiem, dając dostęp do nielimitowanych porad prawnych.
   
ROLNE  
Ubezpieczenie rolne jest dedykowane dla osób fizycznych (rolników) posiadających gospodarstwo rolne. Wśród nich wyróżniamy: a)ubezpieczenia obowiązkowe, OC rolników oraz ubezpieczenie budynków rolnych. b)ubezpieczenie dobrowolne kompleksowo chroni m.in.: budynki, mienie ruchome, wyposażenie budynków gospodarskich, produkty rolne (ziemiopłody), zwierzęta gospodarskie, maszyny rolnicze, OC w życiu prywatnym.
   
OC ZAWODOWE  
Obowiązkowe ubezpieczenie dedykowane dla zawodów objętych szczególnym ryzykiem wynikającym z charakteru wykonywanego zawodu: m.in.: lekarzy, pielęgniarek, kierowców zawodowych, księgowych, architektów, notariuszy, adwokatów.