oferta ubezpieczeń pojazdów

Oferta ubezpieczeń samochodów jest bardzo bogata. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego właściciela auta. Ubezpieczenie AC zabezpieczy w razie wielu nieprzyjemnych sytuacji, które mogą się przytrafić.

Oferty i zakres ochrony

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, czyli OC jest regulowane ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do ochrony w tym samym zakresie. Oznacza to, że poszczególne oferty różnią się tylko ceną.
Polisa OC gwarantuje likwidację szkód, które ubezpieczony wyrządził osobom trzecim.


Ubezpieczenie AC nie jest regulowane i jest dobrowolne. Zakres ochrony może być różny w poszczególnych firmach i wariantach. Polisa AC najczęściej chroni na wypadek:

 • działania sił natury, do których można zaliczyć huragan, powódź, grad, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, lawiny
 • kolizji z innymi autami, zwierzętami lub osobami
 • zniszczenia auta przez osoby trzecie
 • kradzieży lub próby włamania
  Dodatkową opcję stanowi ubezpieczenie opon, szyb, fotelików samochodowych.
  Niewątpliwą zaletą polisy AC jest często oferowany assistance. Gwarantuje on pomoc w wypadku awarii auta, jego kradzieży lub w razie wypadku. Ubezpieczyciel może zapewnić auto zastępcze, holowanie do najbliższego warsztatu, zapewni i opłaci nocleg w miejscu gdzie nastąpiła awaria. Zaoszczędzi to stresu i nerwów, kiedy zdarzy się jakaś niespodziewana i nieprzyjemna sytuacja w trakcie podróży.
  Zakres ochrony może być różny w poszczególnych instytucjach ubezpieczeniowych. Im szerszy zakres ochrony AC, tym składka będzie wyższa.
  W przypadku wystąpienia szkody ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie ubezpieczającemu. Naprawa auta może być na częściach oryginalnych bądź zamiennikach, w zależności od wybranego wariantu.

Przed zakupem ubezpieczenia należy przeczytać warunki i wykluczenia. Najczęściej ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, jeżeli szkoda powstała na skutek zaniedbania, umyślnie lub pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. W niektórych wariantach ubezpieczenia wymagany jest wkład własny w naprawę szkody. Dlatego warto dokładnie zapoznać się z regulaminem.
Nie ulega wątpliwości, że ubezpieczenie auta nawet w minimalnym zakresie pozwoli poczuć się bezpieczniej i spokojniej. Mnogość ofert daje możliwość każdemu wyboru odpowiadającego mu wariantu, a wysokość składki można dobrać do swoich możliwości.