Ubezpieczenie grupowe na życie

Ubezpieczenie grupowe już dla jednej osoby

Często zadajemy sobie pytanie. Czy można mieć ubezpieczenie grupowe nie pracując w dużej firmie? Czy to prawda, że ubezpieczenie indywidualne jest droższe i dużo gorsz niż te które proponują duże koncerny swoim pracownikom. Wszystko to mit! Pogotowie Ubezpieczeniowe jako oddział Diamond Finance współpracuje z najlepszymi ubezpieczycielami. Naszym flagowym ubezpieczeniem jest otwarta grupa Diamond Finance. W współpracy z WARTĄ opracowaliśmy świetny pakiet, który dzięki dobrej cenie i szerokiej ochronie cieszy się wśród naszych klientów dużym zainteresowaniem. Ubezpieczenie dostępnie jest w 3 różnych wariantach cenowych, tak aby każdy mógł sobie dobrać najbardziej optymalne dla siebie. Minimum formalności, szeroki zakres, ubezpieczenie grupowe, ubezpieczenie na życie.

Ubezpieczenie Grupowe Warianty

Ubezpieczenie jakie proponuje Pogotowie Ubezpieczeniowe wraz z DF i WARTĄ jest najlepszą ofertą na rynku ubezpieczeń dla klientów którzy chcą posiadać uniwersalne ubezpieczenie grupowe, na życie w rozsądnej cenie.

Wiek przystąpienia

Do umowy mogą przystąpić wszystkie osoby objęte ochroną w którymkolwiek ubezpieczeniu zawartym za pośrednictwem Diamond Finance sp. z o.o. niezależnie od wieku (zgodnie z przesłaną strukturą wiekowo-płciową) Nowe osoby mogą przystąpić do ubezpieczenia na proponowanych warunkach jeśli ukończyły 18 rok życia i nie ukończyły 60 roku życia.

Ankieta medyczna

Dla klientów do 55 roku życia – oświadczenie o ogólnym stanie zdrowia Dla klientów powyżej 55 roku życia – obowiązkowa ankieta medyczna Następstwa choroby z przed ubezpieczenia wyłączone są w przypadku operacji chirurgicznej. W momencie podpisywania deklaracji osoba ubezpieczona nie może przebywać na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu, hospicjum, zakładzie opiekuńczo-leczniczym i innych podobnych placówkach oraz mieć orzeczenia o niepełnosprawności.

Karencje

Dla nowych Klientów od 01-02-2015 obowiązują karencje: Z tytułu zgonów naturalnych (ubezpieczonego, małżonka, partnera, rodzica/teścia, dziecka, osierocenia dziecka) – 6 mc. Z tytułu leczenia szpitalnego w wyniku choroby – 90 dni Z tytułu poważnych zachorowań – 6 mc. Z tytułu leczenia specjalistycznego – 6 mc. Z tytułu operacji – 6 mc. Z tytułu urodzenia dziecka – 10 mc. Dla Klientów dotychczas ubezpieczonych w ubezpieczeniu grupowym (nie dotyczy Indywidualnej Kontynuacji) TUnŻ WARTA przyjmuje kontynuację z innych TUnŻ stosując karencje na różnicę świadczeń W takim przypadku do deklaracji należy dołączyć:

· Polisę lub certyfikat z zakresem dotychczasowego ubezpieczenia Klienta

· Potwierdzenie ostatnie wpłaty dokonanej u dotychczasowego ubezpieczyciela

· Zaświadczenie z poprzedniego TUnŻ lub od pracodawcy o rozwiązaniu dotychczasowego ubezpieczenia

Zawody wyłączone

N/W zawody nie wykluczają ubezpieczenia w grupach. Odpowiedzialność jest wyłączona tylko w przypadku zdarzeń powstałych w związku z wykonywaniem jednego z poniżej wymienionych zawodów lub czynności:

1. górnik oraz inna osoba wykonująca prace pod ziemią,

2. pracownicy pracujący pod wodą,

3. konwojent przedmiotów wartościowych i pieniędzy,

4. ochroniarz z pozwoleniem na broń,

5. pracownik leśny przy zrywce, wyrębie i zwózce,

6. pracownik na wysokościach powyżej 10 metrów,

7. elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V,

8. kaskader, pirotechnik,

9. korespondent wojenny,

10. żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz,

11. ratownik,

12. pracownik platformy wiertniczej,

13. pracownik fizyczny rafinerii, tartaku,

14. pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych,

15. funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

16. pracownik rybołówstwa dalekomorskiego,

17. personel samolotów,

18. treser zwierząt niebezpiecznych, opiekun

19. zwierząt w zoo lub w cyrku,

20. akrobata, artysta cyrkowy,

21. sportów.

Zmiana danych

Deklaracja zgody jest jednocześnie deklaracją zmian:

· danych ubezpieczonego

· danych małżonka/partnera

· danych uposażonych

Inne ważne informacje

Partner/ka – osoba płci przeciwnej WPISANA w deklaracji przystąpienia, z którą Ubezpieczony prowadzi wspólne gospodarstwo domowe i obie osoby są stanu wolnego; można ją zmienić 1 raz w roku polisowym ; świadczenie z tyt. zgonu rodzica partnera BĘDZIE wypłacone Małżonek/a – osoba formalnie związana z ubezpieczonym – nie musi być wpisany/a w deklaracji przystąpienia Leczenie szpitalne do 180 dni w roku polisowym Operacja chirurgiczna – zabieg chirurgiczny wykonany w celu przywrócenia prawidłowych czynności chorego narządu lub układu, usunięcia chorej tkanki, narządu lub jego części, usunięcia przyczyny choroby, ogniska chorobowego, dokonania przeszczepu, powiązany z koniecznością przecięcia skóry i innych tkanek (wyłączenie – operacje wykonywane w celach diagnostycznych) Za operacje wymienione w katalogu operacji zgodnie z OWU WARTA wypłaca świadczenia w następującej wysokości 1) poziom 1 – 10% kwoty bazowej, 2) poziom 2 – 25% kwoty bazowej, 3) poziom 3 – 50% kwoty bazowej, 4) poziom 4 – 75% kwoty bazowej, 5) poziom 5 – 100% kwoty bazowej

Zgłaszanie świadczeń

1) INTERNETOWE ZGŁASZANIE ŚWIADCZEŃ (dokumenty nie muszą być potwierdzane za zgodność z oryginałem)

1. www.warta.pl

2. Proszę wybrać opcję „ZGŁOŚ SZKODĘ ONLINE”

3. Następnie pojawia się okno w wyborem zgłoszenie szkody z kilku ubezpieczeń należy wybrać polisę „ŻYCIOWĄ”

4. Proszę uzupełnić wszystkie pola, załączyć właściwe dokumenty

5. Po uzupełnieniu danych ostatnim krokiem jest wysłanie zgłoszenia

2) BEZPOŚREDNIE wysłanie dokumentów w wersji papierowej (muszą być potwierdzane za zgodność z oryginałem) Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA” S.A. Skrytka Pocztowa Nr 1013 00-950 Warszawa 1

Indywidualna kontynuacja po 70 roku życia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.